Referater generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen

Tirsdag den 15. marts 2022 i Kulturhuset Islands Brygge

Til stede: 23 medlemmer


Ad  1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten valgtes til dirigent. Mette valgtes til referent og Anita og Torben til stemmetællere.


Ad  2  Formandens beretning

Vi har haft den korteste pause mellem to generalforsamlinger nogensinde, fordi den forrige blev udskudt og først blev afholdt august 2021 pga coronarestriktioner.

Men nu er der ved at være normale tilstande igen på mange områder. Vi satser på, at det bl.a. også kommer til at gøre sig gældende på det sociale område i haven. Bestyrelsen opfordrer til, at vi holder høstfest den 10. sept. 2022. Og husk: medlemmerne af et festudvalg behøver ikke at være dem, der gør alt det praktiske!

Vi har budt velkommen til to nye medlemmer: Amela og Susanne.

Ellers er der meget lidt udskiftning, så ventelisten genåbnes heller ikke i år. Vi vil gerne holde listen kort, så man ikke står der i årevis.

Vi har nu haft en sæson med offentlig adgang. Det er gået godt. Nu ser vanen med at lade døren stå åben nærmest ud til at være blevet så indgroet, at den nogle gange efterlades åben uden for sæsonen. Medlemmerne opfordres til at holde den lukket uden for sæsonen.

I efteråret 2021 blev Anettes artikel om sneglene bragt i Haveforeningens magasin ‘Haven’. Meget fin artikel og fine billeder - hvor Kløverengen udnævnes til ekspert på området :-)

Snegleplagen fortsætter; vi kan kun opfordre til, at man dyrker, hvad der kan lade sig gøre - og ellers sørger for at komme så mange snegle til livs som muligt.

Ræven fortsætter også i haven. Vi har tidligere fået besked på at lade den være i fred, og vi går ikke efter målrettet efter at bekæmpe den.

Fællesarealer: 

Her i vinter har der ligget store mængder affald på vores stikvej. Vi har hidtil løst det med appen “Gi et praj”, hvor man sender besked til Kbh. Kommune. Det har før været effektivt, men denne gang gik der en hel måned, før affaldet blev fjernet. Fremover opfordrer vi til, at flere bruger appen i håb om at flere meldinger om samme sag vil lægge pres på kommunen for at få affaldet fjernet.

Vi har et godt socialt liv uden tvister. Det eneste, der har været nogle diskussioner om, er skel (bl.a. ift. ukrudt og højde). Bestyrelsen opfordrer naboer til at være opmærksomme på den maksimale skelhøjde - den kan være nyttig at holde sig til, hvis man er tvivl eller uenig. Men samtidig er der mange eksempler i haven på, at man fint kan leve i fredelig sameksistens med højere skelhøjde end den officielt tilladte, hvis parterne er enige :-) Problemet med højden på planter/rækværk oa. i skel opstår typisk ved ejerskifte.

En stor tak til alle frivillige store indsatser. Toiletholdet yder en indsats, der er helt afgørende for vores alle sammens trivsel i haven. Sten har også igen ydet en stor indsats med maskinparken; pumpen til toilettet er blevet udskiftet - men den er meget stram. Så foreløbig må man bruge en vandkande. Det er ikke optimalt.  Nogen kigger på pumpen.

Det er dejligt med den store brug af foreningens facebookside - den bliver ikke mindst brugt til at tilbyde ting og sager til hinanden.

Endelig tak for den store indsats, der ydes på arbejdsdagene, hvor der er et fint fremmøde.

Til sidst opfordrer bestyrelsen kraftigt medlemmerne til at begynde at tænke over at gå ind i bestyrelsen; den nuværende bestyrelse har været i gang længe.


Ad 3   Opdateret forslag til renovering af fælleshus

På sidste generalforsamling talte vi om et overslag fra en tømrer på ca. 70.000 kr. Dette tilbud omfatter nyt plankegulv, fugtspærre, renovering af vinduer og indsættelse af ny terrassedør. Sidste generalforsamling åbnede for budget op til 100.000 kr. 

Der skulle have foreligget et konkret tilbud til denne generalforsamling; det har ikke været muligt pga sygdom. Men vurderingen er, at det oprindelige tilbud fra efteråret er blevet lidt dyrere. Der er stemning for at renovere huset i den nuværende facon, dvs. gulv, vinduer, som de fremstår nu - og UDEN terrassedør.

Ad 4   Godkendelse af årsregnskab for 2021

Pernille gennemgik regnskab for 2021. Det ser fornuftigt ud. Endnu en gang er det ikke lykkedes os at nedbringe overskuddet - især pga corona. Vand holder sig på det budgetterede, også selv om tidspunkter er givet fri. Der var sat mange penge af til vedligeholdelse - 40.000 kr, men der er kun brugt 15.000 kr. (heraf 9.000 kr. på VVS - hanekobling, nye vandhaner). På årets liste af nyanskaffelser står: nye redskaber, plæneklipper, laminator, trillebør, strømprojektet.  Vi har nu en egenkapital på kr. 146.873 kr.

Årsregnskabet blev godkendt. 

Ad 5   Godkendelse af budget for 2022

Pernille gennemgik budgettet for 2022. Der er få justeringer i budgetbeløbene. Der er sat samme beløb af til nyanskaffelser som sidste år. Det eneste punkt, hvor budgettet skiller sig ud ift sidste års budget, er på vedligeholdelse, hvor der i 2022 er sat 100.000 til renovering af fælleshuset. I denne post er der også plads til nyt hegn. Vi satser på et underskud på knap 100.000 - og det vil være godt, for så har vi en buffer, men undgår at vi samler stor sum sammen. Budgettet blev godkendt.

Ad 6 Valg af formand

Claus genvalgt.

Ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Mette og Majbritt genvalgt.

Ad 8   Valg af suppleanter

Frank og Helene har meldt sig under fanerne. Hurra :-)

Ad 9   Valg af revisorer og revisorsuppleant

Helene genvalgt som revisor og Hanne genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10   Valg af vurderingsudvalg

Torben, Malte og Anders fortsætter.

Ad 11  Oplæg om og diskussion af retningslinjer for kantstykkerne ved Strandvejen.

Retningslinjerne for Strandvejs-kantstykkerne er ikke nedfældet, men beror på kutyme. De fungerer som en mellemting mellem at være private stykker og samtidig at være fællesområde, med fx fælles plukning af brombær, fælles nytteværdi ift hegnet som værn mod indbrud. Fællesområde-funktionen betyder, at det man evt. planter på stykket, skal kunne holde til, at der bliver gået på det. Dem, der bor ud for et kantstykke har brugsret ift at plante, kompostere - plus pligt til at vedligeholde.

Fællesstykket ved pergolaen og æbletræ: Ved sidste GF besluttet at folk på venteliste tilbydes brugsret til stykket, inden der kommer en ledig grund. Opbakning til at prøve modellen af. Forslag om prøveperiode på 1 år. Forsøget evalueres på næste generalforsamling.


Ad 12  Indkomne forslag

Forslag fra Veronica om plantning af forårsløgblomster, krokus fx. Kan fx lægges ved cykelområdet.

Der nedsættes et udvalg til arbejdsdagen i efteråret.

Ad  13 Eventuelt

Forslag om evt. at anskaffe legeting som fx børnetrillebør el. lign. Medlemmer med behov for ting til børn opfordres til at besøge til nye toptunede genbrugsplads på Vermlandsgade, som har fået et meget stort bytte-område med stort udbud af både legetøj og haveudstyr.

Banedanmarks grunde er blevet solgt. Sagen er under fredningsbehandling (Den gamle Amagerbane).

Der var diskussion om evt. udskiftning af toiletvogn pga problemerne med pumpen. Barriererne er bl.a. høj pris + at nogle modeller er afhængige af strøm.

Konklusionen på debatten er, at medlemmerne opfordres til at indsamle oplysninger om, hvad der findes på markedet af relevante modeller. Hvis man gerne vil fremme en investering, sender man et forslag til bestyrelsen, og et evt. konkret forslag skal så vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

København, den 15. marts 2022/Mette Løvgren


       

 

Claus Lykke                                          Pernille Molsgaard                                  Majbrit á Neystabø Beck 


      

              

             Mette Løvgren                                    Liselotte Bendixen                                  Kirsten Bøgh
REFERAT

Ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen

Tirsdag den 24. august 2021 i Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh.S.


Til stede: 16 medlemmer

Ad  1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten valgtes til dirigent. Mette valgtes til referent. Marie og Sheena valgtes til stemmetællere.


Ad  2  Formandens beretning

2021 har stået i coronaens tegn - også for Kløverengen: Smitterisiko og nedlukning  har sat begrænsende rammer for fremmøde til arbejdsdage og fællesarrangementer. Til gengæld er der blevet lagt ekstra mange timer i mange haver. Nu hvor vi alle igen kan mødes, opfordres medlemmerne til at få fællesarrangementer op at køre igen - med en eventuel høstfest som første oplagte mulighed.

I efteråret er der også udsigt til omsider at afholde en normal arbejdsdag, hvor vi kan få gjort noget ved de hængepartier, nedlukningen har efterladt. Småjobs skal fordeles igen, og nogle indsatser skal hjælpes i gang igen. 

Bekymringer i året, der gik: DSB-grundene er blevet opsagt - her den gode nyhed for Kløverengen, at vi ikke kan nedlægges som varig kolonihaveforening. Hvis ny brug af vores nabo-grunde skulle gå hen skulle få betydning for vores placering, skal vi tilbydes et nyt sted.

En anden bekymring har været offentlig adgang, som vi er forpligtet til med vores status for varig kolonihaveforening, se mere om hvordan det er gået, under punkt 11.

Øvrige nyheder i året der gik: Vi har budt velkommen til tre nye medlemmer. Vi har fået en ny, lækker batteridrevet græsslåmaskine og en opladestation til batterier. Vi har fået et nyt søhjørne.

I den kommende sæson forestår en større opgave: Restaurering af fælleshuset. Flere løsninger er i kikkerten:  a) minimumsløsning med kun reparation af nedbrudte vinduer (estimeret 15.000 kr.), b) dyreste løsning med nyt gulv m dampspærre og tykkere planker (60.000 kr.), c) billigere gulvløsning med grovhøvling m dampspærre ovenpå + klikgulv (30.000 kr.). d) Fløjdøre ud mod haven (12-15.000 kr.).

Bestyrelsen fik opbakning til at arbejde videre med den dyre løsning (b) + at få etableret fløjdøre(d).

Der blev fremsat forslag om, at etablere en nødløsning for vinteren med hjørnebeslag og nødtørftig kitning af nedbrudte vinduer.

Forslag om evt. at indføre et gebyr for at holde fester i Fælleshuset blev også overvejet.
Ad 3   Godkendelse af årsregnskab for 2019

Claus gennemgik regnskabet for 2019 i Pernilles fravær. Det ser fornuftigt ud. Vi har en egenkapital på kr. 137.742,27 kr.  Årsregnskabet blev godkendt. 


Ad 4   Godkendelse af budget for 2020

Claus budgettet for 2020 - som vi allerede i gang med at bruge. Budgettet er justeret op til vand og renovation og til bedre kompost. Post til vedligehold omfatter nyt hegn ved bihøjen, evt. ekstern løsning.

Alle stemte for budgettet. .


Ad 5   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand: Claus er valgt for en 2-årig periode og fortsætter endnu et år.

Bestyrelsesmedlemmer: Liselotte og Pernille genvalgt. Mette er valgt for en 2-årig periode og fortsætte endnu et år i bestyrelsen.

Suppleanter: Bodil genopstiller, der mangler én. Der var ingen henvendelser på generalforsamlingen; medlemmer, der kunne have lyst må meget gerne henvende sig.


Ad 6   Valg af revisorer og suppleant

Hanne genvalgt som revisorer og Helene genvalgt som revisorsuppleant. 


Ad 7   Valg af vurderingsudvalg

Torben, Anders og Malthe genvalgt.


Ad 8 Evt.

Orientering om påbud om offentlig adgang i dagtimerne.

Det er overordnet gået bedre end frygtet. Kommentarer/oplevelser: Anette Sletnes: tydeligere blind vejs-skilt, flere er kørt ind. Skal vi flytte anvisningerne uden på hegnet? Anita: Har kun mødt flinke gæster. Nielsine: har mødt forvildede cyklister, folk med bærtasker (men søde), Torben: vi skal have så mange piktogrammer som muligt. Janne: Vi skal have skiltene uden på hegnet igen. Spørgsmål om lukketid: Vurderingssag ift hvornår det bliver mørkt. Janne: Skilt med ”Haven lukkes når sidste medlem er gået hjem”. Beslutning: Bestyrelsen laver tydelige skilte/piktogrammer, som sættes uden på hegnet.

Lynetteholmen. Orienteringspunkt: Kolonihaveforbundet har været i gang med at undersøge gener ifm etableringen og har lavet indsigelser. Der vil være transport af jord i mange år fremover. Men ikke ad Kløvermarksvej. Bestyrelsen tager kontakt til Kolonihaveforbundet ift yderligere orientering til næste generalforsamling

Indkomne forslag /debat

a) Opsætning af emajleskilte med stinavne (forslag fra Lise Lotz). Forslaget vandt ikke tilslutning ved afstemning.

b) Fællesområdet/bedet langs Strandvejen. Skal ikke bruges til affaldsdumpning. Tidligere fik man lov at bruge stykket til dyrkning, men nu ændret til offentligt område med effektivt brombærhegns-sikring. Alle har ret til at plukke brombær på stykket.

Medlemmerne efterlyser  info/debat om fællesarealerne. Claus: Fællesområderne er et område, der trænger til debat, evt. et tillæg til ordensreglerne, en præcisering af hvilke betingelser har man fællesområderne under (inkl. på Tennisstien). Torben: Princippet er vel at man har stykket, til man ikke vil have det længere med mindre, der er meget tungtvejende grunde aht. almenvellet. Claus: Bestyrelsen nedfælder regler for fællesområderne til næste GF

c) Pergolaområdet & æbletræsområdet. Hvad skal der ske med området ved siden af pergolaen? Bestyrelsen har overvejet en model, hvor man som første på ventelisten får området tilbudt mens man venter. EVt. til dyrkning i potter, fordi jorden er dårlig.

Bestyrelsen arbejder videre med en model, hvor folk på ventelisten får det tilbudt, mens de venter

d) Opsætning af hjertestarter (forslag fra Gert Askjær): Man kan få batteridrevne til ca. 8.000 kr. Udendørs skal sidde i varmeskab/kræver strøm.

Overvejelser/debat: Haven er så stor, så nytten er begrænset. Det kræver for meget udenomsudstyr og vedligehold. Men vi kan med fordel opsætte tydelig skiltning af, hvor de nærmeste er (Kløvermarkens klubhus).

Forslaget vandt ikke tilslutning ved afstemning.

e) Vedligehold af toilettet - det er bøvlet, når pumpen ikke virker. Bestyrelsen undersøger hurtigst muligt en ny pumpe, som gør toilettet lettere at holde. Tak fra formanden til alle indsatser. 


København, den 25. august/Mette Løvgren


Claus Lykke, formand                                                       Pernille Molsgaard, kasserer


_______________________________                       _______________________________Liselotte Bendixen, bestyrelsesmedlem                      Mette Løvgren, bestyrelsesmedlem 


_______________________________                      _______________________________
Majbritt á Neystabø Beck, bestyrelsesmedlem          Kirsten Bøgh, referent


_______________________________                       _______________________________Referat af ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen

Tirsdag den 12. marts 2019 i Mariakirken, Istedgade 20, 1650 Kbh.V.

Til stede: 27 medlemmer

Ad  1  Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kirsten valgtes til dirigent. Alice valgtes til referent og Anita og Annette Skov til stemmetællere.


Ad  2  Formandens beretning

2018 var 1. år for Claus som formand. Der har ikke været tale om de store projekter. Vi fik udjævnet stierne, leveret et læs hestemøg,  fældet en del og som en forsøgsordning opstillet flere skraldespande til affaldssortering. Som følge af den varme sommer blev vi ikke plaget af snegle som tidligere. Til gengæld fik vi besøg af rotter og ræv og måtte kontakte Kommunen i forb. m. bekæmpelse af rotterne. Ræven fik vi besked på at lade være i fred. Der har været havebytning og vi har budt velkommen til 2 nye medlemmer. I 2018 fejrede vi foreningens 20 års jubilæum med en fin fest med godt fremmøde. Det faglige Udvalg afholdt sit 1. arrangement om permakultur, ligeledes velbesøgt.

Planer for 2019 indeholder ønsket om yderligere fældning af stort træ mv ved Fælleshus ind mod KTK, opsætning af nyt hegn ved pergola, levering af omsat kompost, ændret set-up for sociale arrangementer (kun fest i sept. og kaffe/kage inkorporeret i eksisterende arrangementer),  opgradering af køkkenfaciliteter samt evt. åbning af venteliste (afhængig af status på indbetalinger pr. 26.3.19).


Ad 3   Godkendelse af årsregnskab for 2018

Pernille gennemgik regnskab for 2018. Det ser fornuftigt ud. Vi har fået udskiftet vandrør og anskaffet nye redskaber og har nu en egenkapital på kr. 79.113,65. Årsregnskabet blev godkendt. 


Ad 4   Godkendelse af budget for 2019

Pernille gennemgik budgettet for 2019. Der er få justeringer i budgetbeløbene. Der sker bl.a. hyppigere tømning af toilettet, kassereren ønsker at indkøbe en printer, og det faglige udvalg har fået eget budget på kr. 5.000 til afholdelse af arrangementer. Der er et lille underskud, men det udgør ikke et problem, da vi har penge i kassen. Budgettet blev godkendt af forsamlingen.


Ad 5   Persondataforordningen (GDPR)

Kolonihaveforbundet har udsendt retningslinjer vedr. håndtering af medlemsoplysninger og medlemmers rettigheder i forh. til egne oplysninger. Man opererer med 2 begreber: dataansvarlig (vor forening) og databehandler (alle de oplysninger vi ligger inde med og videregiver til Kolonihaveforbundet). De oplysninger vi har brug for er: navn, adresse, email-adr og evt. tlf.nr. Der skal gives samtykke fra medlemmer ved offentliggørelse af billedmateriale. Fotos fra f.eks. fælles arbejdsdage på Facebook i den lukkede gruppe kræver ej samtykke. Alle medlemmer har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret, hvor de befinder sig og hvor længe de gemmes.


Ad 6   Udvalg (fagligt, køkken, kompost, sø/fisk, høstfest)

Bestyrelsen ønsker nedsættelse af udvalg i forb. m. kommende projekter. Vi ønsker at Det faglige Udvalg fortsætter deres gode arbejde med arrangementer for medlemmerne, der ønskes en opgradering af køkkenfaciliteterne (f.eks. indkøb af nyt service), det skal besluttes hvilken form for kompost, der skal leveres og der skal findes afløser/-e til pasning af søen med el. uden fisk. Endvidere efterlyses medlemmer, der vil arrangere høstfesten. Alle aktiviteterne fremgår af Småjobslisten, som fremlægges på GF og senere ved standerhejsningen, hvor interesserede kan tilmelde sig.


Ad 7   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Claus og Alice er valgt for en 2-årig periode og fortsætter endnu 1 år i bestyrelsen. Mette valgtes for 2 år og Liselotte valgtes for 1 år. Som suppleanter valgtes Marie og Majbritt.


Ad 8   Valg af revisorer og suppleant

Hanne blev genvalgt og Helene, som tidl. var suppleant, valgtes som revisor. Kirsten valgtes som suppleant.


Ad 9   Valg af vurderingsudvalg

Torben er på valg. Han vil gerne fortsætte og valgtes. Malte og Anders fortsætter.


Ad 10 Evt.

Nielsine ville gerne vide, hvad der er sket efter indbrud i flere huse i vinter. Der er tilsyneladende ikke forsvundet noget el. gjort alvorlig skade. Sten ved, at der er tale om hjemløse, der har søgt et sted at overnatte. De er nok er kommet ind bag pergolaen. Vi vil ikke foretage os yderligere.

Veronica gjorde opmærksom på en artikel i Ama´røsten vedr. projekt ”Ketchersportens Hus – Kløvermarken”. Det nye anlæg skal ligge tæt op ad Kløvermarkens Tennis Klub. Der er bevilget penge til at projektere og tegne huset. Projektet afventer en yderligere politisk godkendelse og midler til den fortsatte projektering. Vi kan frygte, at projektet kommer til at påvirke vore arealer. Såvel Ida som Annette Skov anførte, at vi i givet fald vil blive hørt i forb. m. ny lokalplan og at vi er ”en varig have” og ikke kan få frataget jord. Sten hænger kopi af artiklen i udhængsskabet.


København, den 15. marts 2019/Alice Terp