Historien

En ægte københavnerhistorie

"Der har været dyrket grøntsager på vores område i længere tid, end man nok forestiller sig"

Kløverengens historie – kort fortalt

1939 De unges kolonihaver

Kløverengen var i 1939 et kommunalt beskæftigelsesprojekt startet af læreren Folke Jacobsen. Formålet var at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, som var stor i slutningen af 30’erne. De unge kunne melde sig til havebrug som centralfag. Faget kombinerede havedyrkning, dansk, matematik, regnskaber og haveplaner. De unge skulle tilegne sig viden om plantesorter og dyrkningsmetoder ved diktat. 

Vores ældste huse stammer fra 1939, og foreningen har bevaret de fineste tegninger. 

Flere steder i Københavnsområdet bl.a. Sundvænget ved Amager Strand og Skovmosen i Lyngby blev der oprettet tilsvarende kolonihaver - også med de karakteristiske rødmalede huse.


1950’erne KKA Aftenskole for voksne i havedyrkning 

I 1950'erne overtog KKA undervisningstilbuddet, som kørte frem til 1997.  Vi har stadigvæk et medlem – Veronica – som startede med at dyrke have på aftenskole. 

I midten af 90’erne vurderede kommunen, at det var for dyrt at drive aftenskoleundervisning. Man tilbød i stedet eleverne, at de kunne overtage deres havelodder mod at betale en høj arealleje. De var de ikke interesserede i, og henvendte sig til Kolonihaveforbundet, som indvilligede i at optage Kløverengen som nyttehave i foreningen.

1997 Forureningsundersøgelse

Der blev foretaget miljøkontrol i 38 haveforeninger beliggende på gamle lossepladser; der blev konstateret tjære og tungmetal i jorden, og så gik gravemaskinerne i gang og skar 50 cm. jord af, og lagde nyt på.

Således var situationen, da Kløverengen blev stiftet.

1998 N/F Kløverengen, indvielse 1. maj

Det var en svær start, det øsede ned, jorden fik traktose af gravemaskinerne, den var ikke egnet til dyrkning, da den var nærmest steril. Foreningens værktøj blev stjålet, bestyrelsen skændtes, og medlemmerne forlod foreningen eller blev ekskluderet. 

Det eneste positive var, at Danmarksselskabet tildelte Kløverengen et Dannebrogsflag, som blev højtideligt modtaget i Holmens Kirke. 

I modsætning til de andre foreninger, der kan føre deres historie tilbage til 1939, skrottede bestyrelsen skolehavetanken og dele-skurene og fik gang i hussalget. En del blev straks selvejere for 200 kr., resten delte huse indtil bestyrelsen forærede de resterende huse væk.

God plads - udsigt ud over Kløvermarken

Indgangen, forår 1998

Kløverengen set ud mod Kløvermarken. (Bemærk fælleshuset yderst tv)

Det gamle fælleshus på 'Strandvejen' ud mod Kløvermarken

Forår 1998

Ved indgangen

1999

Forår 1998

Forår 1998

Udateret. omkr. år 2000

Nyt fællesshus 1999

Standerhejsning 2004

Skolehavepionerer, 1930'erne

Nedrivning, Kløverengen (udateret)

Udateret, omkr. år 2000

Udateret, omkring år 2000