Havehold

Invasive arter

I Kløverengen har vi især to invasive arter, som plager os: Japansk pileurt og plettet voldsnegl.

Japansk pileurt
Pileurten findes heldigvis næsten kun uden for foreningen: på kommunale områder, tennisbanerne og i haveforeningen ved den gamle Amagerbane.

Enkelte skud af den invasive pileurt har været opdaget i inden for foreningens hegn.

Hvis du opdager et skud, så tag et billede og informer bestyrelsen. Skuddet skal trækkes op og afleveres i en plastikpose på genbrugsstationen, hvor man skal informere om, at der er tale om pileurt. Det må IKKE lægges i kompost, hverken i haven eller på genbrugsstationen.

Læs her om bekæmpelse af invasiv pileurt: https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/bekaempelse-kaempe-pileurt/

Plettet voldsnegl
Haveforeningen har oplevet en voldsom stigning i antallet af voldsnegle over de seneste 10 år. Den invasive art har sat en ny dagsorden for medlemmerne, da en
æder et en stor del af afgrøderne i en køkkenhave. Mange medlemmer har eksperimenteret med forskellige former for bekæmpelse.
Voldsneglen er overalt i foreningen
, og det er din pligt som medlem at aflive sneglene og deres æg, så snart de opdages.

Læs her omkring bekæmpelse af voldsnegle:
https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/bekaempelse-plettet-voldsnegl/

Voldsnegle som mad
Læs herunder tips til bekæmpelse - og eventuel fortæring - af sneglene.

2020-Voldsneglen - fra haven til maven.pdf