Er en nyttehave noget for dig?

Inden opskrivning på ventelisten kan det være en fordel at tænke igennem om du har tid og overskud til en nyttehave. 

At være nyttehavelejer betyder, at man: 

OBS: VENTELISTEN ER PT. LUKKET FOR OPSKRIVNING

Opskrivning på ventelisten

Ventelisten bliver åbnet, når den aktuelle venteliste er klar til, at der optages nye folk på listen. Vi ønsker at holde listen relativt kort på højst ca. 25 personer. Der bliver udbudt ca. to haver om året til personer på ventelisten. Den aktuelle liste er opdateret 1.4.2023 og er anonymiseret jf. GDPR, sådan at kun forbogstaver i for- og efternavn er synlige.


Åbningen af ventelisten sker kl. 20 den 1. april i et givent år, men hvis ventelisten er lang, springer vi et år over. De år, hvor listen åbnes, lukkes den igen, så snart et passende antal ansøgere har henvendt sig. De første 10 personer der skriver, vil få en plads på ventelisten.

Mails modtaget før kl. 20.00 d. 1.4 accepteres ikke.

 

Så snart ventelisten er åbnet, sender du en mail til venteliste@kloeverengen.net med dit navn og din adresse og telefonnummer. Da vi kun kan optage relativt få for at holde ventelisten realistisk kort, vil kun de første ca. 10 blive optaget på listen.

 

Kort efter vil du modtage besked om, hvorvidt du kan optages på ventelisten. Du vil modtage div. info bl.a. om ventelistekontoen, hvortil du inden for 14 dage skal indbetale for optagelse på listen og et års ventelistegebyr, i alt 200 kr. 

Din placering på ventelisten afgøres af tidspunktet for modtagelsen af din mail, HVIS betalingen af dit ventelistegebyr er registreret indenfor den givne tidsfrist.

 

Efterfølgende år skal du betale et gebyr på kr. 100/år for at stå på ventelisten. Det opkræves årligt via mail omkring 1. marts og skal være modtaget medio marts, hvis du vil beholde din plads på ventelisten.


Når du er rykket op og står øverst på ventelisten, vil du på et tidspunkt få tilbudt en ledig have. Du forventes at svare på henvendelsen om tilbuddet inden for en uge og straks at træffe en aftale om at få fremvist haven, så du kan træffe en endelig beslutning om, hvorvidt du vil overtage haven eller ej. Hvis du ikke svarer inden for fristen, bliver du sendt nederst på listen.


I juli og primo august er svarfristen 14 dage, og hvis du ikke får svaret på en havehenvendelse i tide på grund af din ferie, bliver du ikke sendt nederst på listen, men bliver "kun" sprunget over.


Udgifter i forbindelse med medlemsskab af N/F Kløverengen:

Årsleje (2023) - kr. 2400

Depositum - kr. 1000

Indmeldelsesgebyr - kr. 500

Nøgler - kr. 150

Hertil kommer betaling for evt. skur/hus på jordlodden.

 

(Opdateret 15.04 2023)

Venteliste

Den aktuelle venteliste - tryk og fold ud

Ventelisten er lukket for opskrivning


Der har været en overvældende stor interesse i at blive skrevet op til  ventelisten, hvilket vi er meget taknemmelige for.


Ventelisten er opdateret medio april 2023 med de første 10 ansøgere og er dermed lukket for opskrivning. Ventelisten vil først blive åbnet op igen, når de første 10 på ventelisten har fået tilbud om en nyttehave.


Listen er anonymiseret jf. GDPR, således at kun forbogstaver i for- og efternavn er synlige. Når et havelod bliver ledigt, vil det blive tilbudt de ventende i denne rækkefølge:​​​​


OBS! Hvis du står på ventelisten, skal du huske at orientere foreningen, hvis du skifter emailadresse og telefonnummer.