Er en nyttehave noget for dig?

Inden opskrivning på ventelisten kan det være en fordel at tænke igennem, om du har tid og overskud til en nyttehave.

 

At være nyttehavelejer betyder, at man:

 

OBS: VENTELISTEN ER PT. LUKKET FOR OPSKRIVNING

Hvis du står på ventelisten, skal du huske at orientere foreningen via venteliste@kloeverengen.net, hvis du skifter e-mailadresse og telefonnummer. Du opfordres til at oprette en fast kontooverførsel pr. 1. februar på 100 kr. til ventelistegebyret, da bestyrelsen ikke er ansvarlig for, at en evt. opkrævning ender i din spam. Bemærk, at betalingsfristen er 1. februar. Bestyrelsen udsender ikke rykkere. Hvis du ikke betaler senest den 1. februar, bliver du slettet fra ventelisten.

 

Opskrivning på ventelisten

Ventelisten bliver åbnet, når den aktuelle venteliste er klar til, at der optages nye folk på listen. Vi ønsker at holde listen relativt kort på højst ca. 10 personer. Der bliver udbudt ca. to haver om året til personer på ventelisten. Den aktuelle liste er opdateret 18. april 2024 og er anonymiseret jf. GDPR, sådan at kun forbogstaver i for- og efternavn er synlige.

Åbningen af ventelisten sker kl. 20.00 den 1. april i et givent år, men hvis ventelisten er lang, springer vi et år over. De år, hvor listen åbnes, lukkes den igen, så snart et passende antal ansøgere har henvendt sig.

Mails modtaget før kl. 20.00 den 1. april accepteres ikke.

Så snart ventelisten er åbnet, sender du en mail til venteliste@kloeverengen.net med dit navn, adresse og telefonnummer.

Kort efter vil du modtage besked om, hvorvidt du kan optages på ventelisten. Du vil modtage diverse information bl.a. om ventelistekontoen, hvortil du indenfor 14 dage skal indbetale for optagelse på listen og et års ventelistegebyr, i alt 200 kr.

Din placering på ventelisten afgøres af tidspunktet for modtagelsen af din mail, HVIS betalingen af dit ventelistegebyr er registreret indenfor den givne tidsfrist.

Efterfølgende år skal du betale et gebyr på kr. 100/år for at stå på ventelisten. Det opkræves årligt via mail omkring medio februar og skal være modtaget 1. marts, hvis du vil beholde din plads på ventelisten.

 

Når du er rykket op og står øverst på ventelisten, vil du på et tidspunkt få tilbudt en ledig have. Du forventes at svare på henvendelsen om tilbuddet indenfor en uge og straks at træffe en aftale om at få fremvist haven, så du kan træffe en endelig beslutning om, hvorvidt du vil overtage haven eller ej. Hvis du ikke svarer indenfor fristen, bliver du sendt nederst på listen.

I juli og primo august er svarfristen 14 dage, og hvis du ikke får svaret på en havehenvendelse i tide på grund af din ferie, bliver du ikke sendt nederst på listen, men bliver "kun" sprunget over.

Udgifter i forbindelse med medlemskab af N/F Kløverengen:

Årsleje (2024) - kr. 2.400

Depositum - kr. 1.000

Indmeldelsesgebyr - kr. 500

Nøgler - kr. 150

Hertil kommer betaling for evt. skur/hus på jordlodden.

 

(Opdateret 06.06.2024)

Venteliste

Den aktuelle venteliste - tryk og fold ud

Ventelisten er lukket for opskrivning

OBS! Hvis du står på ventelisten, skal du huske at orientere foreningen, hvis du skifter e- mailadresse og telefonnummer. Opret gerne en fast kontooverførsel pr. 1. februar på 100 kr. til ventelistegebyret.

Ventelisten er opdateret den 8.maj 2024.

Listen er anonymiseret jf. GDPR, således at kun forbogstaver i for- og efternavn er

synlige. Når et havelod bliver ledigt, vil det blive tilbudt de ventende i denne rækkefølge:​​​​