Årets gang

Fælles begivenheder i Kløverengen i 2023


14. marts kl. 19:  Generalforsamling.  Vi mødes i Kulturhuset på Islands Brygge.

26. marts kl. 19:  Standerhejsning.  Vi hejser flaget, synger et par forårssange og skåler.


5. - 16. april:  Container til haveaffald.  
Samtidig bliver der nogle år leveret jord og grus. Bestyrelsen skriver ud inden.

7. maj kl. 11:  Fælles arbejdsdag. 
Vi mødes ved fælleshuset og fordeler opgaver. Vi spiser madpakker sammen ved 13-tiden.
Foreningen sørger for drikkevarer.

11. juni:  Bestyrelsen på havevandring.

20. august:  Bestyrelsen på havevandring.

16. august kl. 12:  Høstfest.
Medbring en ret til fælles buffet. Foreningen sørger for drikkevarer og kaffe/the.

20. - 30. oktober:   Container til haveaffald.   Samtidig bliver der leveret hestegødning.

7. maj kl. 11:  Fælles arbejdsdag. 
Vi mødes ved fælleshuset og fordeler opgaver. Vi spiser madpakker sammen ved 13-tiden. Foreningen sørger for drikkevarer.