Årets gang

Fælles begivenheder i Kløverengen i 2024


14. marts kl. 19:  Generalforsamling.  Vi mødes i Kulturhuset på Islands Brygge.

25.marts - 1. april:  Container til haveaffald.  
Samtidig bliver der nogle år leveret jord og grus. Bestyrelsen skriver ud inden.

6. april kl. 11: Standerhejsning. Vi hejser flaget, synger et par forårssange og skåler.


5. maj kl. 11:  Fælles arbejdsdag. Vi mødes ved fælleshuset og fordeler opgaver. Medbring madpakke - vi spiser sammen ved 13-tiden. Foreningen sørger for drikkevarer.

Medio maj:  Bestyrelsen på havevandring. 11. maj kl. 13

Medio august:  Bestyrelsen på havevandring. Dato varsles på mail.

31. august: Høstfest.
Medbring en ret til fælles buffet. Foreningen sørger for drikkevarer og kaffe/the.

14. - 20. oktober:   Container til haveaffald.   Samtidig bliver der leveret hestegødning.

27. oktober kl. 11: Lukke- og arbejdsdag.  Vi mødes ved fælleshuset og fordeler opgaver. Vi spiser madpakker sammen ved 13-tiden. Foreningen sørger for drikkevarer.